Főoldal Jogi nyilatkozat és adatkezelési szabályzat

Jogi nyilatkozat és adatkezelési szabályzat

Tekintettel a személyiségi jogokra, különösen az automatizált adatkezelések vonatkozásában, valamint azzal a szándékkal, hogy ezek átláthatóságát biztosítsa ügyfelei számára, a Biodevas Laboratoires, olyan adatvédelmi politikát hozott létre, amely pontosan meghatározza ezen adatkezeléseket és azok célját, valamint azokat a módozatokat, amelyekkel az adatkezelések alanyát képező személyek élhetnek jogait gyakorlásakor.

További kiegészítő információ a személyes adatok védelméről a következő honlapon található: https://www.cnil.fr/ Jelen honlapon való további böngészés a következő rendelkezések és használati feltételek feltétel nélküli elfogadását jelenti.

Egyedül ezen használati feltételek jelenleg online lévő verziója kifogásolható jogilag a honlap használatának egész ideje alatt, míg azt egy újabb verzióra ki nem cserélik.


– 1. CIKKELY –
JOGI NYILATKOZAT

1.1 Honlap (továbbiakban « a honlap ») : Biodevas Laboratoires

1.2 Szerkesztő (továbbiakban « a szerkesztő »): Biodevas Laboratoires, amelynek székhelye: 21 rue des Chardons – ZA de l’Épine 72460 Savigné-L’Évêque – Franciaország, képviselő François Blua, jogait, mint Vezérigazgató gyakorolja. Telefonszám : 02 43 27 72 72 email cím: contact@biodevas.fr

1.3 Web tárhely (továbbiakban « a webhost ») : a Biodevas Laboratoires honlapját az OVH tárolja, amelynek székhelye 2 rue Kellerman 59100 Roubaix – Franciaország.


– 2. CIKKELY –
HONLAP HOZZÁFÉRÉS

A honlaphoz való hozzáférés és annak használata kizárólag személyes jellegű. A honlapot és az abban található információkat vagy adatokat kereskedelmi, politikai, hirdetési célokra, valamint bármilyen kereskedelmi felkérésre és különösen kéretlen e-mailek küldésére használni tilos.


–3. CIKKELY –
HONLAP TARTALMA

Minden márka, fénykép, szöveg, megjegyzés, illusztráció, kép, legyen az animált vagy sem, videó, hang, valamint az összes számítógépes alkalmazás, amely felhasználható a honlap működtetésére, és általánosságban az összes, a honlapon reprodukált vagy használt elem a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos törvények védik.

Ezek a kiadó vagy partnerei teljes tulajdonát képezik. Szigorúan tilos ezen elemek egészének vagy egy részének bármilyen formában történő reprodukálása, ábrázolása, felhasználása vagy adaptálása, ideértve a számítógépes alkalmazásokat is, a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az a tény, hogy a kiadó nem kezdeményez eljárást, miután tudomást szerzett ezen illetéktelen felhasználásokról, nem jelenti az említett felhasználások elfogadását és a pereskedésről való lemondást.


– 4. CIKKELY –
A HONLAP KEZELÉSE

A honlap megfelelő kezelése érdekében, a kiadó megteheti, hogy bármikor:

 • felfüggesztheti, megszakíthatja vagy korlátozhatja a hozzáférést a teljes honlaphoz vagy annak egy részéhez, korlátozhatja a honlaphoz vagy annak egyes részeihez való hozzáférést az internethasználók meghatározott csoportja számára;
 • törölhet minden olyan információt, amely megzavarhatja annak működését vagy ellentétes a nemzeti vagy nemzetközi törvényekkel;
 • felfüggesztheti a honlapot a frissítések elvégzése érdekében…


– 5. CIKKELY –
FELELŐSÉG

A kiadó nem tehető felelőssé olyan hiba, meghibásodás, működési nehézség vagy megszakítás esetén, amely megakadályozza a honlaphoz vagy annak egyik funkciójához való hozzáférést. A felhasználó által használt, a honlaphoz való kapcsolódási felszerelése, egyedül a felhasználó felelőségi körébe tartozik. Felhasználó kötelessége megtenni minden szükséges intézkedést felszerelése és saját adatai védelme érdekében, különösen az internetes támadásokkal szemben.

Felhasználó kizárólagosan felelős a felkeresett honlapekért és adatokért. Kiadó nem vonható felelősségre az ön ellen indított peres eljárás esetén:

 • Az oldal vagy az interneten keresztül elérhető bármilyen szolgáltatás igénybevétele miatt,
 • az általános feltételek Felhasználó által figyelmen kívül hagyása miatt.

Kiadó nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó saját/harmadik fél berendezéseiben, a honlaphoz való csatlakoztatásból vagy annak használatából adódó, okozott kár miatt, ennek eredményeképp Felhasználó lemond minden per, jogi eljárás kezdeményezéséről Kiadóval szemben.

Amennyiben Kiadót békés vagy jogi eljárás alá vonják a Felhasználó honlap használata miatt, akkor Kiadó fenntartja a jogot, hogy eljárását kezdeményezzen Felhasználóval szemben, minden az eljárás következményeképp felmerülő kár, összeg, ítélet és költség megtérítése érdekében.


– 6. CIKKELY –
HIPERHIVATKOZÁSOK

Kiadó engedélyezi a honlap egészére vagy egy részére vonatkozó összes hiperhivatkozás létrehozását Felhasználó által. A hivatkozást Kiadó kérésére el kell távolítani. A más honlapokra mutató hivatkozásokon keresztül elérhető információkat Kiadó nem teszi közzé. Kiadó nem rendelkezik semmilyen joggal az említett linkben található tartalom felett.


–7. CIKKELY –
ADATOK VÉDELME ÉS GYŰJTÉSE

Adatait a Biodevas Laboratoires gyűjti.
Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (adatalanyra) vonatkozik; azonosíthatónak tekinthető az a személy, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen név, azonosító szám, vagy egy, vagy több, fizikai, pszichológiai, genetikai, pszichés, gazdasági, kulturális vagy szociális sajátos elem által, amelyek azonosságára jellemzők.
A honlapon összegyűjthető személyes információkat elsősorban a Kiadó használja az Önnel fennálló kapcsolatok kezelésére, és adott esetben, a megrendelések feldolgozására. A gyűjtött személyes adatok a következők:

 • Családnév és keresztnév
 • Cím Email
 • Cím Telefonszám
 • Cégnév


– 8. CIKKELY –
HOZZÁFÉRÉSI, JAVÍTÁSI
ÉS ELFELEDTETÉSI JOG

A személyes adatokra vonatkozó szabályok alkalmazásának megfelelően, a felhasználók a következő jogokkal rendelkeznek:

 • Hozzáférési jog: gyakorolhatják hozzáférési jogukat, hogy megismerjék a rájuk vonatkozó személyes adatokat, az alább említett e-mail címre írásban. Ebben az esetben a jog érvényesítése előtt a platform kérheti a Felhasználó személyazonosságának igazolását annak pontosságának ellenőrzése céljából;
 • javítási jog: amennyiben a Platform birtokában lévő személyes adatok pontatlanok, Felhasználó kérheti az információk frissítését;
 • adattörlési jog: az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban, Felhasználó kérheti személyes jellegű adatainak törlését;
 • adatkezelés korlátozásához való jog: Felhasználó kérheti a Platformot, hogy korlátozza a személyes adatok feldolgozását a GDPR által nyújtott módozatokkal összhangban;
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Felhasználó kifogásolhatja, hogy adataikat a GDPR által előírt feltételezésekkel összhangban dolgozzák fel;
 • hordozhatósághoz való jog: Felhasználó kérheti a platformot, hogy adja át neki korábban átadott személyes adatait új platformra történő továbbításukhoz.

Ezen jogait úgy gyakorolhatja , hogy ír nekünk a következő címre : 21 rue des Chardons – ZA de l’Épine, 72460 Savigné-L’Évêque – Franciaország. Vagy emailen keresztül, a következő címre írva: contact@biodevas.fr.

Minden kérvényhez egy aláírt érvényes személyazonosító okmány fénymásolatát kell csatolni, és megemlíteni azt a címet, amelyen Kiadó kapcsolatba léphet Kérelmezővel. A választ a kérvény kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell megküldeni. Ez az egy hónapos határidő két hónappal meghosszabbítható, ha a kérelem összetettsége és / vagy a kérelmek száma ezt megköveteli.

Továbbá a 2016. október 7.-i 2016-1321 sz. Törvénynek megfelelően minden személynek jogában áll dönteni személyes adatainak sorsa felöl halálát követően. További ehhez kapcsolódó információkért keresse fel a CNIL honlapát: https://www.cnil.fr/.

Felhasználónak továbbá módjában áll reklamációt benyújtani a CNIL-hez annak honlapján keresztül: https://www.cnil.fr.

Javasoljuk, hogy lépjen először kapcsolatba velünk, mielőtt panaszt nyújtana be a CNIL-hez, mivel a probléma megoldása érdekében a teljes rendelkezésére állunk.


– 9. CIKKELY –
ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Felhasználóktól gyűjtött személyes adatokat a Platform szolgáltatásainak nyújtására, azok fejlesztésére és a biztonságos környezet fenntartására használjuk fel. A feldolgozás jogi alapja a felhasználó és a Platform közötti szerződés végrehajtása. Pontosabban, a felhasználás a következő:

 • Felhasználó hozzáférése a Platformhoz és annak használata;
 • Platform működésének és optimalizálásának kezelése;
 • felhasználói segítségnyújtás megvalósítása;
 • Felhasználó által továbbított adatok ellenőrzése, azonosítása és hitelesítése;
 • a szolgáltatások személyre szabása hirdetések megjelenítésével Felhasználó böngészési előzményei, preferenciái szerint;
 • csalások, malware-k (rosszindulatú programok) megelőzése és felderítése, valamint a biztonsági események kezelése;
 • Felhasználóval folytatott esetleges viták kezelése;
 • kereskedelmi információk küldése és a reklám, a felhasználói preferenciáktól függően.


–10. CIKKELY –
ADATTÁROLÁSI POLITIKA

A Platform a szolgáltatásainak vagy segítségének biztosításához szükséges ideig megőrzi az Ön adatait.

A jogi vagy rendeleti kötelezettségek teljesítéséhez, a viták rendezéséhez, a csalások és visszaélések megakadályozásához, illetve a szerződési feltételek alkalmazásához ésszerű mértékben vagy szükséges mértékben megőrizhetjük az Ön adatainak egy részét, még akkor is, ha fiókját törölte vagy, hogy azokra már nincs szükségünk a szolgáltatásnyújtáshoz.


– 11. CIKK –
A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA HARMADIK FELEKKEL

A személyes adatokat kizárólag az Európai Unióban harmadik fél társaságokkal lehet megosztani, a következő esetekben:

 • amikor Felhasználó nyilvánosan hozzáférhető információkat tesz közzé a platform ingyenes megjegyzéseiben,
 • amikor Felhasználó harmadik személy honlapának engedélyezi az adatok elérését,
 • amikor Platform szolgáltatók szolgáltatásait veszi igénybe felhasználói támogatás, hirdetési és fizetési szolgáltatások biztosítása érdekében. Ezeknek a szolgáltatóknak korlátozott hozzáférése van a felhasználói adatokhoz e szolgáltatások teljesítése során, és szerződéses kötelezettségük van arra, hogy ezeket az alkalmazandó adatvédelmi rendeletek rendelkezéseinek megfelelően használják fel.
 • Személyes: ha a törvény előírja, a Platform adatokat továbbíthat a Platform ellen benyújtott panaszok megválaszolása érdekében, hogy eleget tegyen a közigazgatási és bírósági eljárások követelményeinek.


– 12. CIKK –
KERESKEDELMI AJÁNLATOK

Kaphat kereskedelmi ajánlatot Kiadótól. Ha nem kívánja, kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre: contact@biodevas.fr.

Az Ön adatait a kiadó partnerei felhasználhatják kereskedelmi kutatáshoz, ha nem kívánja, kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre: contact@biodevas.fr.

Ha a honlap felkeresése során személyes adatokhoz fér hozzá, akkor tartózkodnia kell minden adatgyűjtéstől, minden jogosulatlan felhasználástól és minden olyan cselekedettől, amely az adott személy magánéletét vagy hírnevét sértheti.

Kiadó e tekintetben minden felelősséget elutasít. Az adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban egy ideig megőrzik és felhasználják.


– 13. CIKK –
SÜTIK

Mi az a « süti » ?
A „süti” vagy nyomjelző egy elektronikus fájl, amelyet egy terminálra (számítógépre, táblagépre, okostelefonra stb.) töltenek fel, és beolvasásra kerül egy honlap felkeresésekor, e-mail olvasásakor, egy szoftver vagy mobil alkalmazás telepítésekor vagy használatakor függetlenül a használt terminál típusától (Forrás: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

A honlap böngészésével az érintett honlapért felelős cég és / vagy harmadik féltől származó „sütik” kerülhetnek az Ön termináljára. Amikor először böngész ezen a honlapon, egy magyarázó szalag jelenik meg a « sütik » használatáról. Ezért a böngészés folytatásával az ügyfelet és / vagy a potenciális ügyfelet tájékozottnak és az említett « sütik » használatát elfogadottnak fogják tekinteni. A megadott beleegyezés tizenhárom (13) hónapig érvényes. A felhasználó kikapcsolhatja a sütiket böngészője beállításaival. Az összes összegyűjtött információt csak a honlap használatával történő forgalom mennyiségének, típusának és konfigurációjának figyelemmel kísérésére, annak tervezésének és elrendezésének fejlesztésére, valamint egyéb adminisztratív és tervezési célokra, és általánosságban a kínált szolgáltatás fejlesztésére használjuk fel.

A következő sütik vannak jelen ezen a honlapon:
Google sütik:

 • Google analytics: a honlap közönségének mérése;
 • Google címkekezelő: megkönnyíti a címkék alkalmazását az oldalakon és lehetővé teszi a Google címkék kezelését;
 • Google Adsense: Google hirdetési menedzsment honlapek vagy YouTube videók felhasználásával a közleményeiért;
 • Google Dynamic remarketing: lehetővé teszi a korábbi keresések alapján történő dinamikus hirdetések nyújtását;
 • Google Adwords konverzió: Adwords hirdetési kampánykövető eszköz;
 • DoubleClick: Google hirdetési sütik a bannerek közzétételére. 

Egyéb sütik:

 • Közösségi média megosztási gomb (YouTube, Twitter, Linkedin).

Ezen sütik élettartama tizenhárom hónap. A « sütik » használatáról, kezeléséről és törléséről bármilyen típusú böngészővel kapcsolatban kérjük, keresse fel a következő linket: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.


– 14. CIKK –
FOTÓK ÉS A TERMÉKEK ÁBRÁZOLÁSA

A termékek fényképei, amelyek leírását kísérik, nem szerződésesek és nem kötik Kiadót.


– 15. CIKK –
ALKALMAZANDÓ JOG

A honlap ezen használatának feltételeit a francia törvények szabályozzák, és Kiadó székhelye szerint illetékes bíróságaihoz vannak alárendelve, kivéve, ha egy adott törvénytől vagy rendelettől függően megkülönböztetik a joghatóságot.


– 16. CIKK –
KAPCSOLAT

PHa bármilyen kérdése van, tájékoztatás igényel a honlapon bemutatott termékekkel kapcsolatosan, vagy magával a webhellyel kapcsolatban, küldjön üzenetet a következő email címre: contact@biodevas.fr.